Generalforsamling og Affaldsindsamling d 31. marts 2019

Husk det er nu på søndag, den 31. marts 2019, der er Affaldsindsamling og Generalforsamling.

Vi starter med Affaldsindsamling kl. 10.00 fra bydammen, hvorefter der vil være en grill-pølse og lidt til ganen. Derefter vil der være Generalforsamling i ”fest-laden” på Damgaard kl.12.00, med kaffe og kage.
Dagsorden for Generalforsamlingen

  • Velkomst v/ formanden
  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Fællesrådets beretning
  • Kassererens beretning med regnskab og budget
  • Valg
  • Indkomne forslag (Indkomne forslag skal være Fællesrådets formand i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen, Erik Hoff)
  • Valg af 2 revisorer, samt 1 revisor suppleant
  • Eventuelt

Vi glæder os til at se jer