Generalforsamling og Affaldsindsamling d 22. april 2018

Tiufkær Fællesråd indkalder hermed til Generalforsamling

Søndag den 22. april 2018 kl.12.00 på Damgaard

Dagsorden:

  • Velkomst v/ formanden
  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Fællesrådets beretning
  • Kassererens beretning med regnskab og budget
  • Valg
  • Indkomne forslag (Indkomne forslag skal være Fællesrådets formand i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen, Erik Hoff)
  • Valg af 2 revisorer, samt 1 revisor suppleant
  • Eventuelt

Vi håber rigtig mange vil deltage, der serveres kaffe og kage.

Venlig hilsen
Tiufkær Fællesråd

 

Husk affaldsindsamlingen starter kl. 10.00 samme dag, inden vi holder generalforsamling