Generalforsamling og Affaldsindsamling den 2. april 2017

Tiufkær Fællesråd indkalder hermed til Generalforsamling den 2. april 2017 kl. 12.00 på Damgaard

Dagsorden

1. Velkomst v/ formanden

2. Valg af dirigent

3. Valg af referent

4. Fællesrådets beretning

5. Kassererens beretning med regnskab og budget

6. Valg

7. Indkomne forslag (indkomne forslag skal være Fællesrådets formand i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen)

8. Eventuelt Vi håber på en høj deltagelse, Tiufkær Fællesråd byder på kaffe og hjemmebag.

Venlig Hilsen Tiufkær Fællesråd