Generalforsamling 2016

Tiufkær Fællesråd indkalder hermed til Generalforsamling

Søndag den 17. april kl.12.00 på Damgaard

Dagsorden:

  • Velkomst v/ formanden
  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Fællesrådets beretning
  • Kassererens beretning med regnskab og budget
  • Valg
  • Indkomne forslag (indkomne forslag skal være Fællesrådets formand i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.)
  • Eventuelt

Vi håber rigtig mange vil deltage, og der serveres kaffe og hjemmebag.

Venlig hilsen

Tiufkær Fællesråd